Home

Gezocht.... In de categorie bestuursleden... Een secretaris!.... Belangrijkste taken: Ledenadministratie; postafhandeling; notuleren; bewaken reglementen en statuten; opmaken jaaroverzicht. Info en aanmelden via de voorzitter

 

Hier kunt u ons vinden:

plattegrond02

zelfs ik_transp_kl