Corona update

 

 


Update n.a.v. persconferentie 15-02-2022.
Eindelijk wat gunstige berichten vanuit Den Haag.
Nederland gaat weer open. Weliswaar in drie stappen .
Voor ons geld dus ook dat de kantine weer open kan omdat de 1,5 meter bij de horeca vervalt.
Weliswaar moet het aankomend weekend nog wel het coronabewijs (QR code) getoond worden, maar deze vervalt het weekend daarop ook!
Dus dan (25-02-22) is pas echt alles weer als ouderwets! 
Wil je aanstaand weekend de kantine bezoeken zorg er dan voor dat je de QR code in orde hebt en deze eventueel bij navraag kunt tonen. ( bv ook bij de vereniging waar jullie op bezoek zijn)
De kaartclub kan ook weer verder. Op de eerstvolgend kaartavond (dinsdag 1 maart) zal dan onderling overlegd worden, of en hoe de kaartcompetitie de rest van dit seizoen een vervolg krijgt.

Update n.a.v. persconferentie 25-01-2022
De competities mogen gelukkig weer beginnen!
De NKB en KTO hebben gelijk ook het wedstrijdschema geüpdatet met de nieuwe inhaaldata van de uitgevallen wedstrijden.
Zie hiervoor: A4-3a-wedstrijdschema-21-22 v2
Omdat de 1,5 meter maatregel nog steeds van kracht is in de horeca, blijft onze kantine dus ook nog steeds gesloten.
Hopelijk brengen de debatten in de 2e kamer op 26-01-22 daar nog verandering in.
Voor het aftekenen van de wedstrijdformulieren en voor bv bestuurs- en commissie vergaderingen (kleine groepen) is de kantine indien noodzakelijk wel te gebruiken. 
Let hierbij wel op de 1,5 meter, het gebruik van mondkapjes en een goede ventilatie.
Wees ook nog steeds voorzichtig bij de verplaatsingen bij uitwedstrijden (Ga zoveel mogelijk met eigen vervoer)

Update laatste stand van zaken (15-01-2022)

De laatste persconferentie heeft voor ons weinig nieuws/opbeurends opgeleverd helaas !
De competities mogen nog niet worden hervat.
Er mogen wel in clubverband onderlinge trainingen /wedstrijden plaatsvinden.
De kantine blijft nog steeds gesloten.
Alles blijft dus voor ons onveranderd ten opzichte van de vorige persconferentie.
Deze maatregelen zullen voorlopig weer gelden tot 25 januari 2022. 
Hopelijk meer positieve berichten na dit volgend “weegmoment”!!!
Blijf Gezond!!!!

Update laatste stand van zaken (19-12-2021)

Met ingang van zondag 19-12-21 is vanaf 05.00 uur de lockdown weer terug in ons dagelijks leven. Dit i.v.m. de nieuwe corona variant ( hoeveel volgen er nog?)
Voor ons betekent dat o.a. dat de competities zijn stopgezet. Jeugd onder de 18 mag nog wel in kleine groepjes trainen. De horeca is is ook weer gesloten. Dit heeft voor ons verder geen grote impact omdat we door capaciteit problemen de kantine toch al gesloten hadden na de vorige persconferentie. (zie hieronder)
Deze maatregelen zullen voorlopig gelden tot minimaal14 januari 2022. Dit houdt in dat onze Nieuwjaarsreceptie helaas ook geen doorgang kan vinden.
Ondanks alles: Prettige feestdagen en een Gezond, Gelukkig en Sportief 2022.
Blijf Voorzichtig!!!!

Update laatste stand van zaken (26-11-2021)

Met ingang van zondag 28-11-21 is vanaf 05.00 uur de 1,5 maatregel ook in de horeca weer van toepassing! Dus ook in onze kantine.
Dit houdt in dat er dan maar max 18 personen (inclusief kantinedienst) binnen kunnen zitten. 
Omdat we dan weer veel mensen moeten uitsluiten hebben we besloten om net als de vorige keer de kantine wederom te sluiten.
Gezien het feit dat het buitenterrein in gebruik is voor de kerstbomenactie is een terras ook niet mogelijk.
Er zit dus niets anders op, om na de wedstrijden huiswaarts te keren! 
Voor het aftekenen van de wedstrijdformulieren en voor bv bestuurs- en commissie vergaderingen (kleine groepen) is de kantine indien noodzakelijk wel te gebruiken. Uiteraard ook voor de verkopers van de kerstbomen. Deze actie kan gelukkig normaal doorgang vinden.
Let hierbij wel op de 1,5 meter, het gebruik van mondkapjes en een goede ventilatie.
Wees ook voorzichtig bij de verplaatsingen bij uitwedstrijden (Ga zoveel mogelijk met eigen vervoer)

Blijf gezond! 

Zie ook:
Avondsluiting en strengere maatregelen overdag | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl
(zie Maatregelen en dringende adviezen)

Deze maatregelen gaan in op zondag 28 november om 05.00 uur. 
Ze gelden in ieder geval tot 19 december 2021. 
De situatie wordt op dinsdag 14 december 2021 opnieuw beoordeeld.
Wij houden u op de hoogte bij tussentijdse wijzigingen.

Update  laatste stand van zaken (15 september 2021)

De anderhalve meter maatregel is vervallen, maar daarvoor is voor personen vanaf 13 jaar het “Coronatoegangsbewijs” in de plaats gekomen voor het bezoek aan alle horeca instellingen.
Het bestuur heeft besloten om de kantine weer te openen en hierbij de richtlijnen van de regering te volgen.
We zijn daarom dan ook wettelijk verplicht om van deze door ons, in een eerder stadium, als zeer onsympathiek bestempelde toegangsregeling gebruik te maken!
Het nog langer gesloten houden van de kantine lijkt ons ook geen goede optie. Ook gezien het feit dat uit gesprekken is gebleken, dat het overgrote deel van onze leden afdoende gevaccineerd is. De mensen die niet gevaccineerd zijn zullen dan helaas voor een negatieve PCR test moeten zorgen. (Deze blijft gelukkig wel gratis) Uiteraard kunnen ze nog wel gewoon zonder enig bewijs plaats nemen op ons terras.
Ook het bezoek aan het toilet is gezien de ligging t.o.v. van de kantine toegestaan.  Als mede het halen van consumpties aan de bar.

Toegang met het doel plaats te nemen in de kantine is ( vanaf 25 september) dus dan alleen nog mogelijk met :
* Een geldige QR code
* Een negatieve PCR test (geldigheidsduur 24 uur)
( zie voor meer info de toegestuurde mail)

Ons advies voor de wedstrijden:
Probeer besmetting te voorkomen door:
*Je toch zoveel mogelijk gepaste afstand te houden;
*Ga zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de uitwedstrijden;
*Blijf thuis als je verkouden of grieperig bent en/of er thuis iemand verkouden of grieperig is;