Ik lekker fit

ik_lekker_fit

Diverse scholen in Losser doen mee aan het project “IK Lekker Fit!”
Het lespakket “Ik Lekker Fit!” heeft een preventief doel. Het speelt in op het eet- en beweeggedrag van kinderen in de basisschoolleeftijd. Het maakt hen bewust van het belang van gezonde voeding en beweging. De nadruk van het pakket ligt op fit zijn. Door fit zijn en de slagzin ‘fit zijn is fijn’ centraal te stellen, wordt het overgewicht indirect aangepakt, zonder kinderen met overgewicht te stigmatiseren.

Om dit doel te bereiken is er voor iedere klas is lesmateriaal beschikbaar en worden er fitheidmetingen gedaan. Deze metingen geven inzicht in de fysieke en motorische ontwikkeling van het kind en zijn tevens bedoeld om de leerling bewust te maken van de betekenis van bewegen en kennis te laten maken met de diverse beweegvormen.

Voor dit laatste hebben zich dan ook diverse sportverenigingen uit Losser aangemeld, om zodoende de leerlingen gelijktijdig kennis te laten maken met hun sport. De leerlingen kunnen zich dan weer op hun beurt opgegeven voor een bepaalde sport.

Ook dit jaar hebben zich weer enkele leerlingen opgegeven om bij ons kennis te komen maken met het klootschieten. Tijdens enkele reguliere trainingen van onze eigen jeugd, krijgen zij uitleg over onze sport en mogen dan samen met onze jeugdschutters trainen om de techniek een beetje onder de knie te krijgen.
En dit lukt soms al vrij aardig getuige onderstaande foto’s!

Klik op de Thumbnail voor een vergroting c.q. alle foto’s te bekijken