Info

Vereniging

De “Kv Java” is opgericht in 1939 en kijkt terug op een succesvolle historie. De naam Kv Java ontleent zich aan een buurtschap in Losser.  Dit buurtschap ligt globaal opgesloten tussen het Haagse Bos, Landgoed De Snippert,  de Oldenzaalsestraat,  de buurtschappen Bethlehem en Voswinkel en de Enschedesestraat. Hier werden na de eerste wereldoorlog (1924) op …

Klootschieten

Bij het klootschieten moet de kloot (een houten bal gevuld met lood) onderhands, met kracht, geworpen worden over een zo groot mogelijke afstand. De worp (het schot) geschiedt bij voorkeur vanuit een aanloop. De kloot dient de hand verlaten te hebben voordat de schutter de startlijn (meestal gemarkeerd door een stok of lat) heeft gepasseerd. …

Geschiedenis

De Klootschietsport was rond 1300 en 1400 een populaire volkssport die door “iedereen”in Nederland werd gespeeld. Zo zijn er vele keuren en ordonnantiën uit de oude steden bekend zoals bijvoorbeeld een Leidse keur uit de vijftiende eeuw die luidde:”So moet nijemant door die stede cloeten dan mit houten cloeten”. Hier werd dus door de gemeente …

Bestuur

Beschermd: Ledenoverzicht

Er is geen samenvatting, omdat dit een beschermd bericht is.