Terug naar Info

Vereniging

Kv Java opgericht in 1939 kijkt terug op een succesvolle historie.


De naam Java ontleent zich aan een buurtschap gelegen in Losser tussen de Oldenzaalsestraat en de Enschedesestraat.


Hier werden na de eerste wereldoorlog (1924) op een karrenspoor aan de Snippertweg drie keten gebouwd.
Dit terrein was eigendom van de fam Ledeboer een bekende textielfabrikant die, zoals dat toen met alle textielfabrikanten gebruikelijk was, ook zaken deed in Nederlands Oost-Indië en daar dus ook personeel (kolonisten) werkzaam had.
De houten keten waren bestemd als noodbehuizing voor de thuiskerende kolonisten uit dit gebied, die zonder vaste woon of verblijfplaats waren. Deze mensen leefden hier nog zoveel mogelijk als ze dat  in Nederlands Oost-Indië gewend waren. Dus veel buiten !!
De volksmond doopte die buurt daarom al snel om tot “Java”.

De klootschietersvereniging was nooit in financieel opzicht een rijke vereniging. De buurtschap bestond afgezien van enkele grotere landbouwbedrijven, in hoofdzaak uit werknemers in de textielindustrie, waarvan velen een bijverdienste verkregen uit kleine ondernemingen op het gebied van landbouw en veeteelt.
Het zal duidelijk zijn dat er in die tijd geen kapitalen werden verdiend, hetgeen zijn terugslag vond in de hoogte van de contributie. In 1947 werd er pas begonnen met het heffen van een bedrag van 5 cent per week. Hiermee kon men toendertijd toch aardige dingen doen. Voor die tijd werd er per wedstrijd “gelapt”.

Java is officieel opgericht op zondag 9 april 1939. Er werd toen in los verband op een regenachtige paaszondag door de buurtschap Java een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld in en tegen de buurtschap Lonneker. Nadien werd er een bespreking (eigenlijk de eerste vergadering) gehouden bij café “De Klomp” (Ter Denge)  in Losser alwaar werd besloten een vereniging op te richten.Oldenzaalsestr_halte cafe ter Denge

Tegenwoordig beschikt Java over een eigen clubgebouw gelegen nabij hun klootschietersbaan aan de Snippertweg te Losser.


clubgebouw_gr1


De vereniging neemt met7 senioren- en3 juniorenteams wekelijks deel aan de competitie van de Nederlandse Klootschietbond.


Tevens zijn er binnen de vereniging twee damesteams actief , welke deelnemen aan de competitie en aan diverse leuke toernooien.


vlag6klein