Jaarvergadering

Jaarvergadering


7 november, 2022

Clubgebouw 't Java 20.15
Agenda :
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Mededelingen
4. Verslag vorige vergadering (11-06-22)
5. Jaarverslag (1-10-2021 t/m 30-09-2022)
6. a.) Jaarverslag financiƫle boekhouding seizoen 2021-2022;
b.) Begroting seizoen 2022-2023
7. Verslag kascontrolecommissie
8. Verkiezing nieuw lid kascontr.comm.
9. Verslag feestcommissie
10. Verslag onderhoudscommissie
11. Verslag jeugdcommissie
12. Pauze
13. Wijziging statuten
14. Aannemen aspirantleden
15. Verkiezing voorzitter
16. Verkiezing bestuursleden
17. Verkoop kerstbomen
18. Rondvraag
19. Sluiting

 

Volledige kalender bekijken