Nieuws uit de werkgroep baanuitbreiding

Na de toch vrij langdurige afhandeling van al het papierwerk zoals o.a.:
*De kap en herplantvergunning
*Wijzigen bestemmingsplan
Is het nu eindelijk tijd om aan het werk te gaan en wordt het e.e.a. ook fysiek zichtbaar!!
Zaterdag 6 maart 2021 is er begonnen met het kappen van het bosperceel en worden de contouren van de loop van onze nieuwe baan zichtbaar.
Ondertussen hebben wij van de Stichting Beheer Bernardus en het Coöperatiefonds Rabobank Twente Oost een aanzienlijke donatie mogen ontvangen voor deze uitbreiding.
Hiervoor zij wij beide organisaties natuurlijk zeer erkentelijk, want in deze moeilijke tijd (Corona) is elke bijdrage zeer welkom.

De aanleg is ondertussen al in een ver gevorderd stadium en de contouren worden dus ook steeds meer duidelijker zichtbaar.

Wat moet er zoal nog gebeuren?
*Aanbrengen baan markeringen (afstandspaaltjes etc);
*Plaatselijk aanbrengen van noodzakelijke afrasteringen;
*De verplichtte herplanting (728 m2) in het weiland naast ons huidige losschot;

De baan moet zich dan nu ook een beetje gaan “leggen”.
Er kan uiteraard al wel op getraind worden;
We moeten nu vooral bewaken waar er:
*Nog wat “bijgeschaafd” moet worden;
*Er nog wateroverlast kan ontstaan;
*Er nog andere knelpunten zijn die bijvoorbeeld tijdens het trainen aan het licht komen.

De verplichte herplanting heeft ondertussen plaatsgevonden en de onderhoudsgroep is druk bezig de afstandspaaltjes c.q. de baanbegrenzing aan te brengen (zie foto’s hieronder)

Voor een fotoverslag van de uitbreiding zie de foto’s (en video) hieronder.
(Klik op de Thumbnail voor een vergroting c.q. alle foto’s te bekijken.)