Nieuws uit de werkgroep baanuitbreiding

Na de toch vrij langdurige afhandeling van al het papierwerk zoals o.a.:
*De kap en herplantvergunning
*Wijzigen bestemmingsplan
Is het nu eindelijk tijd om aan het werk te gaan en wordt het e.e.a. ook fysiek zichtbaar!!
Zaterdag 6 maart 2021 is er begonnen met het kappen van het bosperceel en worden de contouren van de loop van onze nieuwe baan zichtbaar.
Ondertussen hebben wij van de Stichting Beheer Bernardus en het Coöperatiefonds Rabobank Twente Oost een aanzienlijke donatie mogen ontvangen voor deze uitbreiding.
Hiervoor zij wij beide organisaties natuurlijk zeer erkentelijk, want in deze moeilijke tijd (Corona) is elke bijdrage zeer welkom.

Voor een fotoverslag van de uitbreiding zie de foto’s (en video) hieronder.
(Klik op de Thumbnail voor een vergroting c.q. alle foto’s te bekijken.)

Corona update

 

 

 

Laatste update d.d. 28 september 2020  i.v.m. de tweede golf van het virus

Lader Bezig met laden…
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Programma Kv Java seizoen 2020 -2021

Diverse wedstrijden, vergaderingen  en/of feestjes zijn natuurlijk nog onder voorbehoud i.vm. het Corona virus

 

Lader Bezig met laden…
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Baan verlenging

 

Nieuws vanuit de werkgroep baanverlenging

We hebben de Staatscourant gehaald, dus er zit schot in de zaak!

 

Lader Bezig met laden…
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Update Corona Virus

** Betreft: Laatst informatie NKB (dd 22 mei 2020)  omtrent de huidige situatie met betrekking tot het corona virus.
**Aanvullende informatie Kv Java

Uittreksel laatste nieuwsbrief NKB (dd 22 mei 2020)
Vervolg LVC en LSC
Zowel de Landelijke Veld Competitie (LVC) als de Landelijke Straat Competitie (LSC) liggen al vanaf halverwege maart stil vanwege de uitbraak van het coronavirus. Ook diverse competities van de afdelingen zijn tot stilstand gekomen. Op dit moment kunnen wij, als Nederlandse Klootschiet Bond, niet anders dan de richtlijnen van het RIVM volgen. Zoals al eerder gemeld heeft dit grote gevolgen voor de geplande wedstrijden en de competities. Cupwedstrijden zijn gecanceld, ook de Nederlands Kampioenschappen voor junioren en senioren zullen dit jaar niet plaats vinden en ook het Europees Kampioenschap klootschieten is uitgesteld naar 2021.
Door de NKB waren de resterende competitiewedstrijden gepland in juni. Door het verlengen van de maatregelen is het echter niet meer toegestaan om voor 1 september sportwedstrijden te laten plaats vinden.
Wij kunnen dan ook niet anders dan de LVC en LSC stop zetten.
Zoals al eerder gecommuniceerd, is de huidige stand dan ook de eindstand.
Dit heeft de volgende gevolgen:
LSC Heren seizoen 2019 – 2020 is gewonnen door Kv. Zwolle
LSC Dames seizoen 2019 – 2020 is gewonnen door Kv. Beuningen
(Kernploeg doet buiten mededinging mee aan de competitie)
LVC Ereklasse is gewonnen door Kv. Beuningen 1
LVC Hoofdklasse is gewonnen door Kv. Mander 1
LVC Overgangsklasse is gewonnen door Kv. Nooit Gedacht 2
Omdat een zeer groot gedeelte van de competitie afgerond is (>80%) hebben we na goed overleg besloten wel promotie en degradatie toe te passen binnen de Landelijke Veld Competitie.
Kv. Oud Ootmarsum zal degraderen uit de Ereklasse,
Kv. Mander 1 zal promoveren naar de Ereklasse.
Nooit Gedacht 2 zal promoveren naar de Hoofdklasse,
Kolkersveld 1 zal degraderen naar de overgangsklasse.
Vooruitzicht 2 zal degraderen naar de KTO-afdeling.
Omdat de promotiewedstrijd naar de overgangsklasse niet voor 1 september verschoten kan worden, is besloten om voor het seizoen 2020-2021 een bijzondere constructie aan te gaan:
Zowel de kampioen van de 1e klasse KTO als ook de kampioen 1e klasse TKC zullen promoveren naar de overgangsklasse. Aan het eind van het nieuwe seizoen zullen er dan 2 teams degraderen uit de overgangsklasse.
Het aantal speelzondagen in de LVC overgangsklasse zal daardoor wel uitgebreid worden, hier zullen we proberen een goede oplossing voor te vinden.
We hopen op ieders begrip in deze bijzondere situatie, waarbij de gezondheid van een ieder voorop staat!

Algemene ledenvergaderingen
Door de aanvullende maatregelen van de overheid is het onduidelijk of de ALV’s wel kunnen plaatsvinden voor 1 juli. Veel verenigingsstatuten vermelden dat verantwoording binnen 6 maanden na het afgesloten boekjaar moet plaatsvinden. Momenteel wordt dit nog uitgezocht door het NOC*NSF. Zodra daarover meer bekend is zullen we de afdelings- en verenigingssecretarissen berichten.
(Dit is voor ons niet van toepassing omdat het verenigingsjaar bij ons loopt van één oktober tot en met dertig september (zie art 15 statuten elders op deze Site) en de vergadering reeds in november heeft plaatsgevonden)

We begrijpen dat het uitoefenen van onze mooie sport behoorlijk lastig wordt door deze maatregelen. Toch vinden we het belangrijk om allen zo gezond mogelijk te blijven. Dit kan alleen door alle genoemde maatregelen van de overheid in acht te nemen.
Dus….
Let op u zelf. En anderen!
Het NKB-bestuur wenst u een goede gezondheid toe in deze bizarre tijd!

Aanwijzingen Kv Java:
**De Kv Java volgt natuurlijk de richtlijnen van de NKB en de landelijke politiek en alle activiteiten binnen onze vereniging zijn derhalve ook afgelast/uitgesteld (zoals bv het AK en PK op Koningsdag).
Hopelijk kunnen we in juni weer van start!!
**Ook de geplande toernooien en wedstrijden (waaronder de Weghuisbeker op 2e Paasdag bij Vooruitzicht) zijn afgelast. (Zie Competitie/Overige wedstrijden)
** Hervatten trainingen
Alle sportlocaties moesten een plan van aanpak indienen hoe veilig sporten in groepsverband mogelijk is. Wij hebben dit ook ingediend en vandaag toestemming gekregen om weer te gaan trainen mits we ons aan dit plan en de overige afspraken houden. De belangrijkste voorwaarden /afspraken staan op de onderstaande “poster”. 
In het plan van aanpak staat verder dat er maximaal 25 man tegelijk op de baan mogen zijn (daar komen we normaal niet zo snel aan, dus dat zou goed moeten gaan) en de maximale groepsgrote 10 personen mag zijn. Dus bij 24 man tegelijk op de baan bijv.  3 groepjes van 8 maken en verspreiden.
Ook voor de jeugd zijn aantallen genoemd voor de vrijdag of zaterdag. Dit verloopt verder via Gerrit en hij geeft aan of deze trainingen al dan niet weer wordt opgestart.
Trainen op andere dagen mag overigens ook, aangezien dat dan vaak om veel kleinere aantallen gaat. Dan zijn de algemene regels over buitensporten wel van kracht maar valt dat niet specifiek onder het plan van aanpak van de KV Java en zal er ook geen Corona Coördinator (Robin) aanwezig zijn. 
Het niet aan de regels houden heeft zowel consequenties vanuit Java oplopend van mondeling waarschuwing tot na schriftelijke ontzegging van toegang van de baan tot royement. Ook boa en politie kan boetes opleggen. Indien de vereniging een boete krijgt omdat leden zich niet aan de regels houden zal de boete op die leden verhaald worden. 
Lang verhaal en hopelijk van korte duur op deze manier. Maar wij zijn blij dat het trainen weer mag! 

Opmerkingen tav laatste nieuwsbrief NKB (dd 22-05-2020)
De NKB heeft dus de LVC stopgezet. (Dit behelst de Ere- Hoofd en Overgangsklasse) Over de klasses 1 t/m 10 doen zij natuurlijk geen uitspraken omdat dit een verantwoordelijkheid van de KTO is. Deze zullen met zeer grote zekerheid de beslissingen van de NKB volgen. Zij moeten dan ook met een uitspraak komen wie er in de diverse klassen promoveert cq degradeert en welke criteria hierbij gehanteerd worden
Wij wachten dus nog even op hun aanwijzingen/beslissingen in deze.

De Ronde van Java

Op 30 juni 2019 is de “Ronde van JAVA” voor de tweede keer verschoten.  Het parcours is gelegen rondom onze Javabaan en is ongeveer 5km lang.Wij zijn dik tevreden hoe alles gelopen is. Er hebben zich geen incidenten voorgedaan, het weer was goed (misschien wel iets te warm), de inschrijving liep vlot, er konden nieuwe kloten worden aangeschaft, de koffie was goed, er was genoeg eten en drinken te krijgen en het parcours lag er keurig bij. Enig minpuntje is misschien dat de opkomst met 31 teams ietwat aan de lage kant was.

Maar het belangrijkste is dat alle klootschieters die er wel waren, het een super mooie ronde vonden. Er was veel lof te horen over de  afwisseling die het parcours hun bood. Zo is klootschieten misschien wel bedoelt, een keer niet alleen maar rechtuit, maar lekker afwisselend over verharde en dan weer over onverharde wegen en paadjes gooien. Uiteraard waren ze allemaal onder de indruk van de schitterende natuur rondom de Javabaan.

De bedoeling is dat deze wedstrijd elke vijf jaar wordt verschoten.
De winnaars waren dit jaar: Rossum 1 in de 1e klasse Heren en Rossum 2 bij de 2e Klasse Heren.
Bij de dames ging de winst naar Oud Ootmarsum 1.


Na afloop van de prijsuitreiking werd Johan Brake  bedankt voor de manier waarop hij het parcours had geprepareerd voor deze wedstrijd.


Vervolgens werd Danny Nordkamp voor het vele werk hetwelk hij  voor de vereniging heeft verzet benoemd tot Lid van Bijzondere Verdienste. Hij ontving daarbij uit handen van de voorzitter de bijbehorende versierselen. Zijn vrouw Dinie werd voor haar vele ondersteuning hierbij ook in de bloemetjes gezet.

Voor een foto collega zie hieronder.
(Klik op de Thumbnail voor een vergroting c.q. alle foto’s te bekijken.)

Rabo Clubkas Campagne 2019

De actie is alweer afgelopen en heeft ons dit jaar het mooie bedrag opgeleverd van €494,50. Hetgeen overeenkomt met een totaal van ongeveer 115 stemmen. (Er zit dus voor volgend jaar nog wel wat rek in !!!)

Het bestuur wil via deze weg natuurlijk iedereen bedanken die een stem op de Kv Java heeft uitgebracht.

De sponsoractie van de Rabobank gaat weer van start en…… WIJ DOEN WEER MEE!!

Tijdspad:
• tot 10 maart: Inschrijven verenigingen. (Kv Java heeft dit al gedaan)
• Begin maart : Ontvangst persoonlijke stemcodes via mail of post van de Rabobank.
• Van 19 maart t/m 7 april: Stemperiode.
• Van 1 maart t/m 7april: Campagne voeren/promotie maken voor de Kv Java.
• 18 april de bekendmaking van de sponsorbedragen tijdens finaleavond.

Hoe werkt het:
• Rabobank Twente Oost stelt dit jaar totaal € 125.000,- beschikbaar
Alle klanten van de Rabobank ontvangen per post/mail hun persoonlijke stemcode.
• Met behulp van deze stemcode verdelen deze klanten het beschikbare geld onder de deelnemende verenigingen  d.m.v. het uitbrengen van hun stemmen via een online stemtool (thuis of op het Rabobank kantoor).
• De Kv Java heeft zich aangemeld voor deelname aan deze actie!
• Iedere klant ontvangt 3 stemmen, waarvan maximaal 2 op dezelfde club uitgebracht mogen worden.
• Dit jaar ontvangt iedere deelnemende club in ieder geval €100,–.
• Vorig jaar hebben we uit deze actie € 350,50 ontvangen.
• Kunnen we dit overtreffen????

Eisen voor deelname om te mogen stemmen:
• U bent klant van Rabobank Twente Oost.
• Voor 1 maart 2019 klant geworden.
• Leeftijd vanaf 12 jaar en ouder.

Hoe kunt u ons helpen?
• Steun ons maximaal door het uitbrengen van uw 2 stemmen op de Kv Java.
• Maak in uw familie en omgeving jacht op de zwevende kiezer of op de derde stem!
• Probeer in uw familie en omgeving de persoonlijke stemcode te krijgen van die mensen die niet mee willen doen. U kunt dan met deze code vervolgens zelf stemmen op onze vereniging.
• Kunt u zelf om wat voor reden dan ook niet stemmen, geef ons dan uw stemcode en wij regelen het voor u. (uiteraard in ruil voor een of twee stemmen)

• U hoeft natuurlijk geen klant van de Rabobank te zijn om de Kv Java te helpen met de jacht op de stemmen en of de stemcodes!!

Nieuwe aanwinst!!

Onze oude tent tent was al ver over zijn houdbaarheidsdatum heen en er moest dus een nieuwe komen!!
En daar staat hij dan:

Het kost wel iets meer tijd om deze tent op te bouwen, maar het resultaat is er dan ook naar.

Helaas  is het in de paal klimmen, er aan hangen of het paaldansen nu niet meer mogelijk op de jaarfeestjes. (Tip: Er staan buiten nog wel links en rechts een paar vlaggenmasten.)

Voor meer foto’s zie hieronder.
(Klik op de Thumbnail voor een vergroting c.q. alle foto’s te bekijken.)

Seizoen 2017-2018

Het seizoen 2017-2018 zit er weer op . 

Bij de mannen en de jeugd zijn de prijzen ondertussen verdeeld. (De dames zijn nog wel even bezig met hun competitie)

Bij de junioren zijn er geen hoofdprijzen gehaald, maar de teams hebben zich verdienstelijk gehandhaafd in hun klasse. Daarnaast hebben  ook enkele schutters het podium gehaald in enkele persoonlijke wedstrijden

Bij de senioren was het dit jaar wel anders. Daar wisten zelfs drie teams het kampioenschap in hun klasse binnen te halen!! (het 2e , 5e en 7e team)
Het 4e team is weliswaar gedegradeerd, maar heet dit toch een beetje gevierd, omdat ze volgend jaar weer mee mogen doen in een klasse, waarin ze weer een kansje maken om iets te winnen.
De andere drie teams hebben zich verdienstelijk gehandhaafd in hun klasse.

Op bijgevoegde foto’s  een impressie van alle huldigingen en die van het persoonlijk kampioenschap en de Drielandzuil. Die door de Kv Java werd veroverd
(Klik op de Thumbnail voor een vergroting c.q. alle foto’s te bekijken.)

Zo  op het eind van het seizoen is er ook altijd de sportdag voor de jeugd.
Deze vond dit jaar onder schitterende weersomstandigheden plaats!
Op bijgevoegde foto’s  een kleine impressie van de vele spelletjes waaraan men kon meedoen.
(Klik op de Thumbnail voor een vergroting c.q. alle foto’s te bekijken.)

Rabobank Clubkas Campagne

De actie is afgelopen en heeft ons dit mooie bedrag opgeleverd. Een ieder die ons gesteund heeft: BEDANKT!!

Hoe zit de Rabo Clubkas Campagne in elkaar?

• Rabobank Twente Oost stelt € 100.000,- beschikbaar
• Op 1 mei ontvangen alle klanten van de Rabo per post/mail hun persoonlijke stemcode.
• Met behulp van deze stemcode verdelen deze klanten van de Rabobank het beschikbare geld onder de deelnemende verenigingen d.m.v. het uitbrengen van hun stemmen via een online stemtool (thuis of op het Rabobank kantoor).
• De Kv Java heeft zich aangemeld voor deelname aan deze actie!
• Iedere klant ontvangt 3 stemmen, waarvan maximaal 2 op dezelfde club uitgebracht mogen worden.
• Dit jaar ontvangt iedere deelnemende club in ieder geval €100,–.
• Het maximum bedrag dat een deelnemende club kan verdienen is € 2.500,–.

Eisen voor deelname om te mogen stemmen:
• U bent klant van Rabobank Twente Oost. (voor 1 april 2018 klant geworden)
• Leeftijd vanaf 12 jaar en ouder.

Hoe kunt u ons helpen?:
• Steun ons maximaal door het uitbrengen van uw 2 stemmen op de Kv Java.
Bied hulp aan bij het online te stemmen aan die mensen die dit niet kunnen, in ruil voor een stem (bv de derde stem) op onze club.
• Maak in uw familie en omgeving jacht op de zwevende kiezer of op de derde stem!
• Probeer in uw familie en omgeving de persoonlijke stemcode te krijgen van die mensen die niet mee willen doen. U kunt dan met deze code vervolgens zelf stemmen op onze vereniging.
• Kunt u zelf om wat voor reden dan ook niet stemmen, geef ons dan uw stemcode en wij regelen het voor u. (uiteraard in ruil voor een of twee stemmen)
• U hoeft natuurlijk geen klant van de Rabobank te zijn om de Kv Java te helpen met de jacht op de stemmen en of de stemcodes!!

Tijdspad:
• tot 22 april: Inschrijven verenigingen. (Kv Java heeft dit al gedaan)
• Op 01 mei : Ontvangst persoonlijke stemcodes.
• Van 01 mei t/m 21 mei: Stemperiode.
• Van 12 maart t/m 21 mei: Campagne voeren/promotie maken voor Kv Java.
• Ergens in juni de bekendmaking van de sponsorbedragen.