Nieuws uit de werkgroep baanuitbreiding

Na de toch vrij langdurige afhandeling van al het papierwerk zoals o.a.:
*De kap en herplantvergunning
*Wijzigen bestemmingsplan
Is het nu eindelijk tijd om aan het werk te gaan en wordt het e.e.a. ook fysiek zichtbaar!!
Zaterdag 6 maart 2021 is er begonnen met het kappen van het bosperceel en worden de contouren van de loop van onze nieuwe baan zichtbaar.
Ondertussen hebben wij van de Stichting Beheer Bernardus en het Coöperatiefonds Rabobank Twente Oost een aanzienlijke donatie mogen ontvangen voor deze uitbreiding.
Hiervoor zij wij beide organisaties natuurlijk zeer erkentelijk, want in deze moeilijke tijd (Corona) is elke bijdrage zeer welkom.

De aanleg is ondertussen al in een ver gevorderd stadium en de contouren worden dus ook steeds meer duidelijker zichtbaar.

Wat moet er zoal nog gebeuren?
*Aanbrengen baan markeringen (afstandspaaltjes etc);
*Plaatselijk aanbrengen van noodzakelijke afrasteringen;
*De verplichtte herplanting (728 m2) in het weiland naast ons huidige losschot;

De baan moet zich dan nu ook een beetje gaan “leggen”.
Er kan uiteraard al wel op getraind worden;
We moeten nu vooral bewaken waar er:
*Nog wat “bijgeschaafd” moet worden;
*Er nog wateroverlast kan ontstaan;
*Er nog andere knelpunten zijn die bijvoorbeeld tijdens het trainen aan het licht komen.

Voor een fotoverslag van de uitbreiding zie de foto’s (en video) hieronder.
(Klik op de Thumbnail voor een vergroting c.q. alle foto’s te bekijken.)

Corona update

 

 

 

Update  laatste stand van zaken (15 september 2021)

De anderhalve meter maatregel is vervallen, maar daarvoor is voor personen vanaf 13 jaar het “Coronatoegangsbewijs” in de plaats gekomen voor het bezoek aan alle horeca instellingen.
Het bestuur heeft besloten om de kantine weer te openen en hierbij de richtlijnen van de regering te volgen.
We zijn daarom dan ook wettelijk verplicht om van deze door ons, in een eerder stadium, als zeer onsympathiek bestempelde toegangsregeling gebruik te maken!
Het nog langer gesloten houden van de kantine lijkt ons ook geen goede optie. Ook gezien het feit dat uit gesprekken is gebleken, dat het overgrote deel van onze leden afdoende gevaccineerd is. De mensen die niet gevaccineerd zijn zullen dan helaas voor een negatieve PCR test moeten zorgen. (Deze blijft gelukkig wel gratis) Uiteraard kunnen ze nog wel gewoon zonder enig bewijs plaats nemen op ons terras.
Ook het bezoek aan het toilet is gezien de ligging t.o.v. van de kantine toegestaan.  Als mede het halen van consumpties aan de bar.

Toegang met het doel plaats te nemen in de kantine is ( vanaf 25 september) dus dan alleen nog mogelijk met :
* Een geldige QR code
* Een negatieve PCR test (geldigheidsduur 24 uur)
( zie voor meer info de toegestuurde mail)

Ons advies voor de wedstrijden:
Probeer besmetting te voorkomen door:
*Je toch zoveel mogelijk gepaste afstand te houden;
*Ga zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de uitwedstrijden;
*Blijf thuis als je verkouden of grieperig bent en/of er thuis iemand verkouden of grieperig is;