Update Corona Virus

** Betreft: Laatst informatie NKB (dd 22 mei 2020)  omtrent de huidige situatie met betrekking tot het corona virus.
**Aanvullende informatie Kv Java

Uittreksel laatste nieuwsbrief NKB (dd 22 mei 2020)
Vervolg LVC en LSC
Zowel de Landelijke Veld Competitie (LVC) als de Landelijke Straat Competitie (LSC) liggen al vanaf halverwege maart stil vanwege de uitbraak van het coronavirus. Ook diverse competities van de afdelingen zijn tot stilstand gekomen. Op dit moment kunnen wij, als Nederlandse Klootschiet Bond, niet anders dan de richtlijnen van het RIVM volgen. Zoals al eerder gemeld heeft dit grote gevolgen voor de geplande wedstrijden en de competities. Cupwedstrijden zijn gecanceld, ook de Nederlands Kampioenschappen voor junioren en senioren zullen dit jaar niet plaats vinden en ook het Europees Kampioenschap klootschieten is uitgesteld naar 2021.
Door de NKB waren de resterende competitiewedstrijden gepland in juni. Door het verlengen van de maatregelen is het echter niet meer toegestaan om voor 1 september sportwedstrijden te laten plaats vinden.
Wij kunnen dan ook niet anders dan de LVC en LSC stop zetten.
Zoals al eerder gecommuniceerd, is de huidige stand dan ook de eindstand.
Dit heeft de volgende gevolgen:
LSC Heren seizoen 2019 – 2020 is gewonnen door Kv. Zwolle
LSC Dames seizoen 2019 – 2020 is gewonnen door Kv. Beuningen
(Kernploeg doet buiten mededinging mee aan de competitie)
LVC Ereklasse is gewonnen door Kv. Beuningen 1
LVC Hoofdklasse is gewonnen door Kv. Mander 1
LVC Overgangsklasse is gewonnen door Kv. Nooit Gedacht 2
Omdat een zeer groot gedeelte van de competitie afgerond is (>80%) hebben we na goed overleg besloten wel promotie en degradatie toe te passen binnen de Landelijke Veld Competitie.
Kv. Oud Ootmarsum zal degraderen uit de Ereklasse,
Kv. Mander 1 zal promoveren naar de Ereklasse.
Nooit Gedacht 2 zal promoveren naar de Hoofdklasse,
Kolkersveld 1 zal degraderen naar de overgangsklasse.
Vooruitzicht 2 zal degraderen naar de KTO-afdeling.
Omdat de promotiewedstrijd naar de overgangsklasse niet voor 1 september verschoten kan worden, is besloten om voor het seizoen 2020-2021 een bijzondere constructie aan te gaan:
Zowel de kampioen van de 1e klasse KTO als ook de kampioen 1e klasse TKC zullen promoveren naar de overgangsklasse. Aan het eind van het nieuwe seizoen zullen er dan 2 teams degraderen uit de overgangsklasse.
Het aantal speelzondagen in de LVC overgangsklasse zal daardoor wel uitgebreid worden, hier zullen we proberen een goede oplossing voor te vinden.
We hopen op ieders begrip in deze bijzondere situatie, waarbij de gezondheid van een ieder voorop staat!

Algemene ledenvergaderingen
Door de aanvullende maatregelen van de overheid is het onduidelijk of de ALV’s wel kunnen plaatsvinden voor 1 juli. Veel verenigingsstatuten vermelden dat verantwoording binnen 6 maanden na het afgesloten boekjaar moet plaatsvinden. Momenteel wordt dit nog uitgezocht door het NOC*NSF. Zodra daarover meer bekend is zullen we de afdelings- en verenigingssecretarissen berichten.
(Dit is voor ons niet van toepassing omdat het verenigingsjaar bij ons loopt van één oktober tot en met dertig september (zie art 15 statuten elders op deze Site) en de vergadering reeds in november heeft plaatsgevonden)

We begrijpen dat het uitoefenen van onze mooie sport behoorlijk lastig wordt door deze maatregelen. Toch vinden we het belangrijk om allen zo gezond mogelijk te blijven. Dit kan alleen door alle genoemde maatregelen van de overheid in acht te nemen.
Dus….
Let op u zelf. En anderen!
Het NKB-bestuur wenst u een goede gezondheid toe in deze bizarre tijd!

Aanwijzingen Kv Java:
**De Kv Java volgt natuurlijk de richtlijnen van de NKB en de landelijke politiek en alle activiteiten binnen onze vereniging zijn derhalve ook afgelast/uitgesteld (zoals bv het AK en PK op Koningsdag).
Hopelijk kunnen we in juni weer van start!!
**Ook de geplande toernooien en wedstrijden (waaronder de Weghuisbeker op 2e Paasdag bij Vooruitzicht) zijn afgelast. (Zie Competitie/Overige wedstrijden)
** Hervatten trainingen
Alle sportlocaties moesten een plan van aanpak indienen hoe veilig sporten in groepsverband mogelijk is. Wij hebben dit ook ingediend en vandaag toestemming gekregen om weer te gaan trainen mits we ons aan dit plan en de overige afspraken houden. De belangrijkste voorwaarden /afspraken staan op de onderstaande “poster”. 
In het plan van aanpak staat verder dat er maximaal 25 man tegelijk op de baan mogen zijn (daar komen we normaal niet zo snel aan, dus dat zou goed moeten gaan) en de maximale groepsgrote 10 personen mag zijn. Dus bij 24 man tegelijk op de baan bijv.  3 groepjes van 8 maken en verspreiden.
Ook voor de jeugd zijn aantallen genoemd voor de vrijdag of zaterdag. Dit verloopt verder via Gerrit en hij geeft aan of deze trainingen al dan niet weer wordt opgestart.
Trainen op andere dagen mag overigens ook, aangezien dat dan vaak om veel kleinere aantallen gaat. Dan zijn de algemene regels over buitensporten wel van kracht maar valt dat niet specifiek onder het plan van aanpak van de KV Java en zal er ook geen Corona Coördinator (Robin) aanwezig zijn. 
Het niet aan de regels houden heeft zowel consequenties vanuit Java oplopend van mondeling waarschuwing tot na schriftelijke ontzegging van toegang van de baan tot royement. Ook boa en politie kan boetes opleggen. Indien de vereniging een boete krijgt omdat leden zich niet aan de regels houden zal de boete op die leden verhaald worden. 
Lang verhaal en hopelijk van korte duur op deze manier. Maar wij zijn blij dat het trainen weer mag! 

Opmerkingen tav laatste nieuwsbrief NKB (dd 22-05-2020)
De NKB heeft dus de LVC stopgezet. (Dit behelst de Ere- Hoofd en Overgangsklasse) Over de klasses 1 t/m 10 doen zij natuurlijk geen uitspraken omdat dit een verantwoordelijkheid van de KTO is. Deze zullen met zeer grote zekerheid de beslissingen van de NKB volgen. Zij moeten dan ook met een uitspraak komen wie er in de diverse klassen promoveert cq degradeert en welke criteria hierbij gehanteerd worden
Wij wachten dus nog even op hun aanwijzingen/beslissingen in deze.